How to take care of your hat  

- keep your hat in a cool, dry place.
- store it in a hat box if available to protect it from dust.
- Don't hold your hat upside down, when resting.


 

Never:
- leave it in a hot car or another place where the temperature
will potentially be an issue.
- let your hat be in the sun for extended periods of time to avoid discolorations.
- wear your hat in a pouring rain

- To flatten out your hat's brim, you will need to rest it on a flat surface with the top part of the brim face-up. Take a piece of a light colored cotton cloth and dampen it. Make sure it is not soaked wet, a little moisture will do the job. Place the cloth on the brim and set your iron to high heat and run it across the rim. Press down on the iron, exerting moderate pressure to help flatten the edge. Continue in this manner until the brim is completely flat. Allow it to dry and stiffen well. Of course, you may repeat this process from time to time to freshen up your hat. However, please make sure you always use a piece of cloth between the felt and the plate of your steam iron.

 

- Felt hats require regular brushing, especially before leaving home or exposing them to moisture. Even a drop of water on a hat that has collected dust can leave its mark.
Clean off dust and dirt using the steam from a kettle and a soft bristle hat brush. If a hat brush is not available, please make sure the bristles of your brush are not too stiff or harsh on the felt. Always brush counterclockwise as felt tips always face this direction. Remove any marks using spirits such as lighter fuel or dry cleaning fluid in a well-ventilated room. Test first by applying the cleaner to a small area of the hat which is not visible. Dry with a clean absorbent cloth and leave at room temperature.

 

- Hoia oma mütsi jahedas ja kuivas kohas.
- Hoia mütsi võimalusel karbis, et kaitsta tolmu eest
-  Ära hoia mütsi puhkeasendis tagurpidi

 

Mitte kunagi:
- Ära jäta mütsi sooja autosse või mõnda teise kohta, kus temperatuur võib olla probleemiks.
- Ära hoia mütsi päikese käes liiga pika perioodi vältel, kuna mütsi värv võib pleekida.
- Ära kanna mütsi paduvihma käes.

- Et siluda oma mütsi äärt, tuleb müts asetada siledale pinnale, mütsi ülemine äär suunaga üles. Võta heledat värvi puuvillane riie ja tee see niiskeks. Vaata et see ei oleks liialt märg natuke niiskust teeb töö ära. Aseta riie mütsi äärele ja keera triikraud kõige tugevamale kuumusele, ning silu sellega mütsi äärt läbi niiske riide. Suru triikrauda mõõdukalt, et aidata siluda mütsi äärt. Jätka sellega, kuni mütsi äär on sirge. Lase mütsil kuivada ja tagasi tugevaks muutuda. Muidugi võib seda protsessi korrata aegajalt, et müts püsiks värske. Aga ära unusta alati kasutada vildi ja triikraua vahel niisket riiet!!

 

- Vildist mütsid nõuavad regulaarset harjamist, eriti enne kodust välja minekut või enne niiskusega kokkupuudet. Isegi väike tilk vett mütsile, mis on kogunud tolmu, võib jätta jälje.
Puhasta müts tolmust ja mustusest, auru ja pehme harjasega. Kui sul puudub mütsi hari, siis vaata, et sinu kasutatava harja harjased poleks liiga tugevad või jäigad vildile. Harja alati vastupäeva, sest vildi otsad on suunatud selles suunas. Et eemaldada plekke, kasuta  kergeid vedelikke või puhastuvahendeid. Testi vahendit enne väiksel pinnal mütsil, mis ei paista silma. Kuivata puhta riidega ja jäta müts kuivama toatemperatuuril